Luc Hoornick

Diersoorten

  • Rundvee
  • Varkens

Ik ben een geboren en getogen Brabander uit Etten-Leur. Na mijn dierenartsenopleiding in Utrecht ben ik in 1996 naar het oosten van het land gekomen, om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Op 3 mei 1996 ontving ik mijn diploma, waarna ik de volgende dag de caravan van mijn ouders achter mijn auto hing om naar Groenlo af te reizen om op maandag 6 mei 1996 te starten met mijn werk als dierenarts. In 2000 heb ik de auto gepakt om via de Twenteroute 21 km noordoostwaarts (inmiddels niet meer in een caravan) in Haaksbergen te gaan werken. Inmiddels werk ik al 20 jaar met veel plezier bij Dierenartsenpraktijk Haaksbergen. Aanvankelijk bestonden mijn werkzaamheden uit het behandelen van alle diersoorten: gezelschapsdieren, paarden, schapen, koeien en varkens. De liefde voor het boerenleven is mij met de paplepel ingegeven doordat ik vanaf het moment dat ik kon lopen mijn hele leven op de gemengde boerderij van mijn buurman heb doorgebracht. Melkkoeien, zeugen, vleesvarkens en kippen maar ook prei, suikerbieten, aardappelen en gras: een typisch gemengd Brabants bedrijf uit die jaren. Gaandeweg mijn dierenartsenbestaan ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het begeleiden van varkens- en melkveebedrijven. Een individueel ziek dier heeft mijn zorg, maar is voor mij toch vooral een signaal of er in de processen op het bedrijf bijsturing nodig is. Samen met veehouders wegen zoeken om zo weinig mogelijk trammelant te hebben zijn inmiddels de uitgangswaarden van mijn werkzaamheden geworden. In een zeer enthousiast en fijn team ga ik dagelijks met veel plezier “de boer op”!

Terug naar Ons Team