Landbouwhuisdieren

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is onder andere gespecialiseerd in het behandelen van landbouwhuisdieren. Onderstaand leest u wat wij voor uw rundvee, varkens, schapen en pluimvee kunnen betekenen.

Rundvee

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is voorloper op het gebied van de Rundergezondheidszorg:

 • Bedrijfsbegeleiding rund (Scannen, PIR-DAP, etc.)
 • Lebmaagoperaties middels kijkoperatie
 • Eigen laboratorium (delvotest, celgetalbepaling, bacteriologisch onderzoek melk, etc.)
 • Advisering bij stallenbouw
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

Varkens

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen biedt u onder andere de volgende diensten met betrekking tot de professionele varkenshouderij:

 • Bedrijfsbegeleiding varken
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Begeleiding slachtlijnonderzoek
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

 

 

Schapen

Er lopen al sinds mensenheugenis schapen op de uitgestrekte heidevelden rondom Haaksbergen en vroeger had bijna elke boer wel een aantal schapen onder zijn hoede.

Mede daardoor heeft Dierenartsenpraktijk Haaksbergen een bijzondere band met de schapenhouderij. Ondanks dat ook de schapenhouderij de laatste jaren een heel ander aanzien heeft gekregen, zijn we in onze praktijk nog heel allround bezig. Dat varieert van een aantal topfokkers met verbeterde Texelaars en dus veel keizersnedes, enkele zorgboerderijen met bijzondere schapen, via de hobbyboer met een verlossing per jaar tot aan een heuse schaapskudde met 400 ooien van allerlei rassen en geen enkele verlossing, maar wel weer de specifieke problemen van het heideschaap.

Om publieksdagen rondom deze kudde mogelijk te maken, worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd tegen blauwtong en Q-koorts. Verder participeert Dierenartsenpraktijk Haaksbergen wat betreft de veterinaire voorlichting in een herdercursus voor potentiële schaapsherders uit het hele land. Daarom kunnen wij als Haaksbergse dierenartsen zeker stellen dat ondanks de drukte en het vele nachtwerk de lammertijd door ons als heel speciaal ervaren wordt!

Pluimvee

De kracht van onze werkwijze in de pluimveepraktijk zijn de korte lijnen naar de bedrijfsdierenarts en betrokkenheid bij het pluimveebedrijf.

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is IKB Kip gecertificeerd en lid van de Vakgroep Pluimveedierenartsen.