Landbouwhuisdieren

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is onder andere gespecialiseerd in het behandelen van landbouwhuisdieren. Onderstaand leest u wat wij voor uw rundvee, varkens, schapen en pluimvee kunnen betekenen.

Rundvee

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is voorloper op het gebied van de Rundergezondheidszorg:

 • Bedrijfsbegeleiding rund (Scannen, PIR-DAP, etc.)
 • Lebmaagoperaties middels kijkoperatie
 • Eigen laboratorium (delvotest, celgetalbepaling, bacteriologisch onderzoek melk, etc.)
 • Advisering bij stallenbouw
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

Varkens

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen biedt u onder andere de volgende diensten met betrekking tot de professionele varkenshouderij:

 • Bedrijfsbegeleiding varken
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Begeleiding slachtlijnonderzoek
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

 Informatie Afrikaanse varkenspest (AVP)!

Naar aanleiding van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Wallonië, waar het virus op 13 september bij wilde zwijnen ontdekt is, willen wij u informeren over deze ziekte. Dit puur om u goed op de hoogte te brengen, laten we hopen dat het in Nederland weg blijft.

Stand van zaken
De uitbraak in Wallonië is waarschijnlijk veroorzaakt door menselijk handelen. Het meest aannemelijk is dat verspreiding van de besmetting in België heeft plaatsgevonden door besmette etenswaren. In Nederland zijn bij de reguliere monitoring van wilde zwijnen op AVP nog geen positieve dieren ontdekt.

Wat is Afrikaanse varkenspest?
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een virusziekte waarvoor alleen varkens en het wilde zwijn gevoelig zijn. Voor mensen en andere diersoorten is de ziekte niet gevaarlijk. De ziekte komt met name voor in Afrika, meer specifiek in de landen ten zuiden van de Sahara. Vanaf 2007 werden de eerste introducties in Oost-Europa/Georgië waargenomen en vanaf 2014 in de Europese Unie. Sindsdien verspreid de ziekte zich snel door Oost-Europa maar ook in China. AVP verspreid zich via direct contact. Indirecte verspreiding via mensen (voedingsmiddelen met besmet vlees), materialen, transportwagens en dergelijke is ook mogelijk.

Wat zijn de verschijnselen?
Varkenspest kan zich uiten in verschillende vormen, van bijna geen verschijnselen tot huidbloedingen en plotselinge sterfte. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • koorts
 • verlies van eetlust
 • sloomheid
 • huidbloedingen in voornamelijk de oren, staart, buik en binnenzijde van de ledematen

Bij klassieke varkenspest kunnen ook neurologische verschijnselen optreden. Bij Afrikaanse varkenspest kan een bloederige diarree aanwezig zijn. De incubatietijd van het virus is 2-20 dagen (max. 40).

Wat moet ik doen bij een verdenking?
Wanneer bij varkens verschijnselen worden gezien die kunnen wijzen op varkenspest, neem dan contact met ons op. Voor dierhouders, dierenartsen en laboratoria geldt een meldplicht voor een verdenking van varkenspest.

Wat gebeurt er bij een uitbraak in Nederland?
Bij een uitbraak onder wilde zwijnen zal dit gebied worden afgesloten en wordt een tijdelijk jachtverbod ingesteld. De controle op AVP zal worden opgevoerd.
Bij een uitbraak onder wilde zwijnen gelden voor varkensbedrijven in het besmette gebied de volgende maatregelen:
• In het afgebakende besmette gebied worden alle varkensbedrijven door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gecontroleerd.
• Varkens op deze bedrijven moeten worden afgeschermd van wilde zwijnen.
• Voor varkens in dit besmette gebied geldt een vervoersverbod.
• Voor deze bedrijven geldt de bezoekersregeling. Personen die in contact zijn geweest met wilde zwijnen mogen geen varkensstal betreden.
• Varkens en levende producten van deze bedrijven in het besmette gebied mogen niet in de handel worden gebracht.
Bij een uitbraak onder gehouden varkens zal het bedrijf geruimd worden. Vervolgens worden ook alle bedrijven binnen een straal van 1 km preventief geruimd. In heel Nederland zal een algemene stand still van 72 uur van kracht zijn. Daarbij worden ook een bezoekersregeling en een fokverbod ingesteld.

Is er een vaccin voor AVP?
Er is geen vaccin voor AVP beschikbaar en de verwachting is dat dit er op korte termijn niet gaat komen. Om die reden is noodvaccinatie bij een uitbraak niet mogelijk en zullen gehouden varkens geruimd worden.

Nogmaals hopen we dat we in Nederland vrij blijven van deze desastreuze ellende, we vinden het echter onze taak u optimaal te informeren.

 Kijk voor meer informatie op : www.nvwa.nl

Informatie : Afrikaanse varkenspest op kinderboerderijen

In Nederland wordt de dreiging van Afrikaanse varkenspest, ook wel afgekort als AVP, steeds groter. In België is het virus helaas al reeds aangetroffen onder wilde zwijnen. AVP is een zeer besmettelijk virus voor varkens en kan overgedragen worden door besmet materiaal, van varken op varken of via etensresten. Het virus kan zeer goed overleven in bijvoorbeeld vlees.

Om de varkens op en rond de kinderboerderij gezond te houden is het zeer belangrijk om rekening te houden met de onderstaande aanwijzingen.

 • Voer tamme varkens en wilde zwijnen geen etensresten.
 • Gooi uw etensresten weg in een afvalbak en laat ze niet achter in het bos.
 • Ziet u een ziek of gestorven wild zwijn neem dan contact op met een dierenarts. Raak de dieren onder geen beding aan.
 • Bent u in contact geweest met varkens ga dan niet naar andere varkensbedrijven toe.
 • Neem geen vleesproducten mee uit besmette gebieden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de beheerder
of u kunt bellen met onze praktijk.

Schapen

Er lopen al sinds mensenheugenis schapen op de uitgestrekte heidevelden rondom Haaksbergen en vroeger had bijna elke boer wel een aantal schapen onder zijn hoede.

Mede daardoor heeft Dierenartsenpraktijk Haaksbergen een bijzondere band met de schapenhouderij. Ondanks dat ook de schapenhouderij de laatste jaren een heel ander aanzien heeft gekregen, zijn we in onze praktijk nog heel allround bezig. Dat varieert van een aantal topfokkers met verbeterde Texelaars en dus veel keizersnedes, enkele zorgboerderijen met bijzondere schapen, via de hobbyboer met een verlossing per jaar tot aan een heuse schaapskudde met 400 ooien van allerlei rassen en geen enkele verlossing, maar wel weer de specifieke problemen van het heideschaap.

Om publieksdagen rondom deze kudde mogelijk te maken, worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd tegen blauwtong en Q-koorts. Verder participeert Dierenartsenpraktijk Haaksbergen wat betreft de veterinaire voorlichting in een herdercursus voor potentiële schaapsherders uit het hele land. Daarom kunnen wij als Haaksbergse dierenartsen zeker stellen dat ondanks de drukte en het vele nachtwerk de lammertijd door ons als heel speciaal ervaren wordt!

Pluimvee

De kracht van onze werkwijze in de pluimveepraktijk zijn de korte lijnen naar de bedrijfsdierenarts en betrokkenheid bij het pluimveebedrijf.

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is IKB Kip gecertificeerd en lid van de Vakgroep Pluimveedierenartsen.