Landbouwhuisdieren

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is onder andere gespecialiseerd in het behandelen van landbouwhuisdieren. Onderstaand leest u wat wij voor uw rundvee, varkens, schapen en pluimvee kunnen betekenen.

Rundvee

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is voorloper op het gebied van de Rundergezondheidszorg:

 • Bedrijfsbegeleiding rund (Scannen, PIR-DAP, Vetwerk)
 • Lebmaagoperaties middels kijkoperatie
 • Eigen laboratorium (delvotest, celgetalbepaling, bacteriologisch onderzoek melk, etc.)
 • Advisering bij stallenbouw
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

Vetwerk

Vetwerk is een gebruiksvriendelijk bedrijfsbegeleidingsprogramma. Hierbij ligt de focus op transitieperiode en vruchtbaarheid. Het doel is om jou als veehouder te ontzorgen en structuur aan te brengen tijdens bedrijfsbezoeken. We onderzoeken bijvoorbeeld niet tochtig geworden koeien, beoordelen de conditie van de koeien en zijn alert op slepende melkziekte.

Alle verzamelde data worden verwerkt tot een risicoanalyse. Groot voordeel is dat afwijkingen in de veestapel veel eerder gesignaleerd worden. Dit resulteert in meer grip op vruchtbaarheid en een zorgeloze start!

Varkens

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen biedt u onder andere de volgende diensten met betrekking tot de professionele varkenshouderij:

 • Bedrijfsbegeleiding varken
 • Studiegroepen op praktijk of eigen bedrijf
 • Informatieavonden/workshops
 • Begeleiding slachtlijnonderzoek
 • Accuraat apotheekbeheer met snelle en betrouwbare medicijnleveranties
 • Voorlichting verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen
 • Nauwe samenwerking en goede contacten met industrie en voederfirma’s

 

 

Schapen

Sinds mensenheugenis lopen er al schapen op de uitgestrekte heidevelden rondom Haaksbergen en vroeger had bijna elke boer wel een aantal schapen onder zijn hoede.

Mede daardoor heeft Dierenartsenpraktijk Haaksbergen een bijzondere band met de schapenhouderij. Ondanks dat ook de schapenhouderij de laatste jaren een heel ander aanzien heeft gekregen, zijn we in onze praktijk nog heel allround bezig. Dat varieert van een aantal topfokkers met verbeterde Texelaars, enkele zorgboerderijen met bijzondere schapen, via de hobbyboer tot aan een schaapskudde met 400 ooien van verschillende rassen. De werkzaamheden verschillen van een enkele verlossing bij een hobbyhouder, tot meerdere verlossingen of zelfs een keizersnede bij een topfokker. Bij de schaapskudde komen we juist zelden voor een verlossing, maar hier zijn wij actief in het gezond houden van de kudde.

Om publieksdagen rondom deze schaapskudde mogelijk te maken, worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd tegen blauwtong en Q-koorts. Als Haaksbergse dierenartsen kunnen we zeker stellen dat ondanks de drukte en het vele nachtwerk de lammertijd door ons als heel speciaal ervaren wordt!

Pluimvee

De kracht van onze werkwijze in de pluimveepraktijk zijn de korte lijnen naar de bedrijfsdierenarts en betrokkenheid bij het pluimveebedrijf.

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is IKB Kip gecertificeerd en lid van de Vakgroep Pluimveedierenartsen.