Partners

 

NoaberVets

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen werkt samen met NoaberVets. Dit is een samenwerkingsverband tussen dierenartsen in de regio Twente-Achterhoek. Alle aangesloten praktijken werken volledig zelfstandig en hebben service en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Door de samenwerking delen we kennis en informatie en zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Varkensartsen

Dierenartsenpraktijk Haaksbergen is ook partner van Varkensartsen. Voor de coöperatie varkensartsen is het primaire doel om de varkenssector te ondersteunen en te adviseren bij alle ontwikkelingen en golfbewegingen op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn en innovaties. Dat kan ons inziens optimaal worden gerealiseerd met een landelijk netwerk van deskundige varkensartsen.

De visie daarbij is dat de varkenshouderij een vitale, veerkrachtige en toekomstbestendige bedrijfstak is en blijft. Een sector die past in het agrarische landschap van Nederland en zich verder moet kunnen ontwikkelen en verbeteren. Onze missie is dat varkensartsen op basis van kennis, deskundigheid en niet in de laatste plaats betrokkenheid een primaire rol speelt in de varkenshouderij. Met gemotiveerde en ervaren varkensartsen, die vertrouwen bieden, klaarstaan en begrip hebben voor de individuele varkenshouder. En aldus bijdragen aan een gezonde varkensvleesproductie met respect voor varken, boer en voedselveiligheid!